bangkok-metropolitan-region

เช่ารถตู้พร้อมคนขับ รถตู้เช่า เหมารถตู้ รถตู้ VIP
เช่ารถตู้ ระดับซุปเปอร์วีไอพี

บริการเช่ารถตู้ รถฮุนได รถอัลพาร์ด รถเบนซ์

มีบริการจุดรับในหลายจังหวัด กรุณาระบุจุดรับด้านล่าง

Pick-up location (ระบุจังหวัดจุดรับ)

ช่องทางติดต่อ และรูปรถ

กรุงเทพ และปริมณฑล สกลนคร นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุบลราชธานี

หรูหรา เพียบพร้อมทั้งสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย พร้อมคนขับที่ดูแลคุณอย่างดี "บริการที่คุ้มค่าเหนือกว่ารถตู้เช่าทั่วไป"

วิธีการจองแบบง่าย ๆ

Hot News (ฮอตนิวส์)

Van & Retal Fee (รถตู้เช่าและราคา)

Van Rental fee (ค่าเช่ารถตู้)

No. Van Rental Service (บริการเช่ารถ) Price Baht / Days(ราคาบาท/วัน)
1 Super VIP Van 8 (+1) seats (ซุปเปอร์วีไอพีแวน 8 (+1) ที่นั่ง) 2,300 - 3,000
2 Super VIP Van 9 (+1) seats (ซุปเปอร์วีไอพีแวน 9 (+1) ที่นั่ง) 2,300 - 2,500
3 Luxury Van 5-8 (+1) seats (ลักชัวรี่แวน 5-8 (+1) ที่นั่ง) 3,000 - 5,000
4 Super Luxury Van 2-5 (+1) seats (ซุเปอร์ลักชัวรี่แวน 2-5 (+1) ที่นั่ง) 6,000 - 7,500

Included (บริการเช่ารถตู้รวม)

 • Kindly professional driver with public-driver licenses

  บริการเช่ารถตู้ของเราจะมีคนขับที่เชี่ยวชาญเเละคนขับทุกคนจะถือใบขับขี่สาธารณะถูกต้องตามกฏหมาย
 • Our van’s options are 8-9 seats or 5 seats (excluded a passenger seat at the front and the driver)

  รถตู้เช่าขนาด 8-9 ที่นั่ง หรือแบบ 5 ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งข้างคนขับ) พร้อมคนขับ
 • Van Insurance

  ประกันภัยรถยนต์

Not included (บริการเช่ารถตู้ไม่รวม)

 • Gasoline, tollways and parking fee

  ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถ
 • Parking fee

  ค่าที่จอดรถ
 • Overtime will be charged THB 200-300 per hour and additional charge for overnight, which will be paid for driver’s accommodation is THB 500-800 baht/night depend on type of van.

  ค่าล่วงเวลา 200-300 บาท/ชม. กรณีค้างคืนค่าที่พักคนขับ 500-800 บาท/คืน ขึ้นอยู่กับสถานที่และประเภทรถที่เช่า
 • Guide

  ไกด์นำเที่ยว
 • Tip for the driver

  ทิปสำหรับคนขับ
 • Personal expenses and other costs are not mentioned in the program, such as entrance fees for visited places or attractions, expenses for meals, expenses for participation in optional activities)

  บริการเช่ารถตู้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ค่าอาหาร หรือค่ากิจกรรมอื่นๆ

Portfolio (ผลงานรถตู้เช่าของเรา)

Our Service (บริการของเรา)

VINN VIP VANS : VAN RENTAL SERVICE / บริการ "รถตู้เช่า" ให้เช่ารถตู้ระดับซุปเปอร์วีไอพี

Worth for you to rent a luxury van with your own personal driver with a safety system and comfortable equipment. Our team is welcome and glad to take care of our customers. We will drive you around with confidence on our service

เราบริการรถตู้เช่า เรายินดีให้เช่ารถตู้ที่ให้ความคุ้มค่าพร้อมคนขับเเละด้วยรถที่ได้มาตรฐานเพียบพร้อมทั้งสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย พร้อมคนขับที่สุภาพ และพร้อมที่จะดูแลคุณอย่างดี

Location : Bangkok Metropolitan Region, Sakon Nakhon, Udon Thani, Chonburi, Chiangrai, Chiangmai Korat and Ubon Ratchathani

สาขา : กรุงเทพ และปริมณฑล สกลนคร อุดรธานี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ โคราช อุบลฯ

 1. Our service main office based on Bangkok and others location showing in pick-up location in home page, which is available in all the outskirts of Bangkok and provinces.

  บริการรถตู้เช่าพร้อมคนขับที่มีทีมอยู่ในจังหวัดหลักในประเทศไทยเเละเพื่อนำคุณลูกค้าท่องเที่ยวไปยังจุดหมายที่ต้องการของประเทศไทย
 2. Van Rental Service provides you the transferability from airports to your preferable destination.

  บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ รับส่งสนามบิน รับลูกค้า บุคคลพิเศษ ผู้บริหาร หรือคนในครอบครัว
 3. Van Rental Service is suited for you to do the important business and go each specific location around Thailand

  บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อออกตลาด ดูงาน หรือจัดสัมนาแบบเป็นหมู่คณะกลุ่มย่อย
 4. Van Rental Service can support a big group of people, who satisfy to go events or meeting.

  อื่นๆ บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ที่ต้องรองรับจำนวนคนมาก หรือเพื่อเดินทางไปงานเลี้ยงร่วมกันหลาย

Paying methods for van reservation (การชำระเงินมัดจำ)

 • 1. Deposit amount for van booking is 1,000 baht per van or depending on our agreement (In case you prefer to get the deposit back, you require to inform us before 15 days of the service). The remaining amount that you have to pay, you are able to pay directly to the driver or transfer it through the bank account within the day of service. . **the reservation will be completed only when you are done with the deposit payment.**

  ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท/คัน หรือตามตกลงเพื่อยืนยันการใช้รถ (คืนเงินมัดจำเต็มจำนวนกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน กรณีน้อยกว่าขอสงวนสิทธิ์ในการคืน) ส่วนที่เหลือชำระกับคนขับ หรือโอนผ่านธนาคารในวันที่ใช้บริการรถ จะรับจองรถเมื่อลูกค้าชะระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

Standard time and Overtime Charge (ตารางเวลาการทำงาน และการคิดค่าล่วงเวลามาตรฐาน)

 • Standard service time within 10 hours during 8am - 6pm

  เวลาบริการปกติ 10 ชม. ตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น.

How to count the time not in standard service time?. (วิธีการคิดเวลากรณีลูกค้าไม่ได้ใช้ตามเวลามาตรฐาน)
No. Appointment the service during (นัดรถช่วงเวลา) Time usual service finished by (ใช้รถได้ถึงเวลา) Total Service Hours (ระยะเวลา)
1 8.00am (8.00 น.) 6pm (18.00น.) 10 Hrs.(ชม.)
2 9.00am - 12.00am-noon (9.00น – 12.00น.) 7pm (19.00น.) 10 Hrs.(ชม.)
3 1.00pm - 4.00pm (13.00น – 16.00น.) 10pm (21.00น.) 9 Hrs.(ชม.)
4 5.00pm - 12.00pm-midnight (17.00น – 24.00น.) 12pm (24.00น.) 6 Hrs.(ชม.)
As we prefer to make a safety for both our customers and drivers, we recommend to finish the service within 12PM (midnight) in order to let the drivers have sufficient sleep and get ready for the upcoming service on the next day

เพื่อความปลอดภัยพนักงานชับรถต้องพักผ่อนสำหรับการเดินทางในวันถัดไป
For overtime fee will be charged 200-300 baht/hour (if the extra hour must not exceed 30 minutes, it will not be counted as an overtime charge). In case that the time crosses over the midnight or 12pm (midnight), the service will be counted as another day with one day rental price charge.

นอกเวลาบริการปกติ คิดค่าล่วงเวลา ชม. ละ 200-300 บาท ไม่ถึงครึ่ง ชม. ไม่คิดค่าล่วงเวลา กรณีเศษเกินครึ่ง ชม. จะคิดปัดเป็น 1 ชม. กรณีเกินเวลา 24.00น. จะคิดเพิ่มอีก 1 วันตามราคาเช่าต่อวันที่ตกลงกัน ค่าล่วงเวลาคิดเมื่อถึงจุดส่งสุดท้าย

Safety System and other conditions during the service: (ความปลอดภัย และเงื่อนไขการให้บริการ)

 • As our service is under the Thai department of transportation, the driver will officiate and focus on clients' safety during the service. Therefore, the speed limit must be considered with the related situations and traffic law.

  พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ความเร็วจะพิจารณาตามความเหมะสมของถนน การจราจร และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 • With clients' safety and the Thai law, the drivers must have a rest at least 8 hours per day after they work 12 hours and not more than 16 hours per day.

  เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร และเป็นไปตามกฏหมาย พนักงานขับรถต้องพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เมื่อปฏิบัติครบ 12 ชม. และไม่เกิน 16 ชม./วัน ก่อนออกเดินทางรอบต่อไป
 • To prevent all types of accidents, you are not allowed to bring any pets on the van before asking our staffs. The numbers of passengers should not be more than available seats on the van.

  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการเดินทาง ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถก่อนได้รับอนุญาต และเพื่อความปลอดภัย จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งในรถ
 • The drivers will be responsible for your whole service. In case of delaying due to the traffic and accidents, we will do our best to facilitate as much as possible, send our customers to the destination and following payments will be not counted but not above rental fee per day. Other miscellaneous costs will be counted as usual.

  พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ หากมีความล่าช้าจากสภาพการจราจร อุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิด ผู้ขับจะอำนวยความสะดวกเต็มความสามารถในการแก้ปัญหา และส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายในวันนั้นโดยจะรับผิดชอบค่ารถตามจริง แต่ไม่เกินค่าเช่ารถต่อวันที่ลูกค้าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • If there is a damage to the van from customers careless and not caused by normal use conditions. The customer must pay for the repair with full amount.

  หากมีความเสียหายที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ แก่ตัวรถจากผู้โดยสาร ที่ไม่ได้เกิดจากสภาพการใช้งานปกติ ผู้เช่าต้องชำระค่าซ่อมแซมตามจริง

Van Reservation Step

(วิธีการจองเช่ารถตู้)

วิธีการจองแบบง่าย ๆ
 1. Firstly, select the PICK-UP location from homepage then system will bring you to the contact channel in each based location (contact channels are available only in Line, WhatApp, WeChat) in order to check van schedules and details of program, and please provide your name, exact date/time, number of passengers and luggage, the brief of program for price quote. More details of our service are available on website under main page.

  จากหน้าโฮมเพจให้เช่ารถตู้เลือกสถานที่รับ ระบบจะแสดงช่องทางติดต่อเพื่อเช่ารถตู้ของแต่ละสถานที่ (รองรับ Line, WhatApp, WeChat) สอบถามรายละเอียดรถตู้เช่าของเราตามช่องทางนี้ เพื่อตรวจสอบตารางรถ และแจ้งรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางโดยขอให้แจ้งชื่อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการเช่ารถตู้ จำนวนผู้โดยสาร จำนวนกระเป๋าเดินทาง โปรแกรมเดินทางคร่าว (หากมี) เพื่อเป็นข้อมูลในการคิดราคา รายละเอียด บริการรถตู้เช่าของเร
 2. After the agreement on price and conditions (see guideline price and conditions in “Our Services” page, then we will issue “order receipt” with bank details for the your process the deposit amount transfer to our bank account.

  หลังจากตกลงราคา และเงื่อนไขการให้บริการทราบแล้ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปหน้า “Our Services”) ทางเราจะออกใบรับงาน (order receipt) เพื่อให้ท่านดำเนินการโอนเงินมัดจำให้กับทางเรา
 3. After complete step 2 and getting order receipt
  หลังจากเสร็จขั้นตอนที่ 2 และได้รับใบรับงานแล้ว
  3.1  For people who have THAI bank account, transfer deposit amount as agreed to bang account
         สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย, สามารถโอนเงินมัดจำได้ทันที
  3.2  For people who do NOT have THAI bank account, the money transfer fee under customer account account
         สำหรับลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมลูกค้าเป็นผู้ชำระ
  3.2.1  SWIFT Code (โอนผ่านระบบ SWIFT Code)
  Fields Data
  Bank's name KASIKORNBANK PCL
  Bank SWIFT Code KASITHBK
  Bank branch name and address CENTRAL RAMA 2
  ACCOUNT NAME SURIN PRAMCHUEN
  ACCOUNT NO 057-8-32248-5
  AMOUNT <as agreed>
  3.2.2  WESTERN UNION. Please follow to below web link and instruction on the website.
             โอนผ่านช่องทาง WESTERN UNION สามารถเข้าเว็ปไซด์ และทำตามคำแนะนำ
  3.2.3  In case you are not convenience to process the money transfer because of limited to connect please provide us the detail of your visa, hotel booking data and air-ticket for booking.
             กรณีตุณลูกค้าไม่สะดวกในการโอนชำระผ่านช่องทาง SWIFT CODE and WESTERN UNION ให้ถ่ายรูปส่งข้อมูล Visa เอกสารการของโรงแรม และตั๋วเครื่องบิน เพื่อยืนยันการจอง
 4. After complete the deposit money transfer, please send the bank slip to the same contact channel then we will provide you the final confirmation ticket.

  หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ลูกค้าส่งสลิปการโอนมาตามช่องทางที่ติดต่อ หลังจากน้นทางเราจะส่งเอกสารยืนยันการของให้อีกครั้ง

About Us (เกี่ยวกับเรา)

All About VINN VIP VANS Rental (เกี่ยวกับเรา) : Overview

Once you need to rent a van for your trips or special businesses, our team let you rent a luxury and qualified van, which offers many pick-up places around Thailand. We also provide the airport shuttle to your destination. Book our vans with personal and experienced drivers, explore and enjoy your day-trip in each beautiful provinces in Thailand. As the country is bursting with places to travel, our vans will bring you to those attractive and famous places, such as beaches, rich architecture and temples. Afterall, you can schedule the trip by yourself, which is very flexible and adjustable. therefore, we will drive you around the country with the confidence in our VINN VIPVAN service.

มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจในประเทศไทยทั้งการใช้รถตู้เช่าเพือการท่องเที่ยวไปในยามกลางคืน ชมหาดทราย และทะเลที่สวยงาม วัดวาอาราม การเช่ารถตู้พร้อมคนขับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางของคุณทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดอื่นๆ ที่นิยมเช่น อยุธยา เขาใหญ่ หัวหิน ระยอง ชลบุรี และพัทยา เนื่องจากรถตู้เช่าพร้อมคนขับจะทราบเส้นทางอย่างดี ปัญหาหลักในการเดินทางคือการจราจร การเลือกรถตู้เช่าพร้อมคนขับที่ดีจะช่วยใช้คุณรู้สึกไม่เหนื่อยมากนักจากการเดินทาง และให้ความรู้สึกผ่อนคลายและได้พักผ่อนเหมือนอยู่โรงแรม คุณจะมีพลังที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่ากับการเดินทาง การเช่ารถตู้เพื่อเดินทางคุณสามารถกำหนดโปรแกรมการเดินทางได้เอง อีกทั้งปรับเปลี่ยนได้ตลอดทริปการเดินทาง เพียงคุณแจ้งโปรแกรมเดินทางให้เรา และเราจะพาคุณไปยังสถานที่เหล่านั้น

Vip Van Rental Highlighted (จุดไฮไลด์ของรถตู้เช่า)

ศูนย์บริการประสานงานรถผ่านออนไลน์แอปพลิเคชั่น

Things to do

Contact Us (ติดต่อเรา)

VINN Hotline (วินท์ ฮอตไลน์)
VINN Hotline

VINN VIP VANS aims to provide quality services while also taking into account and prioritizing customer inquiry, feedback and complaints. With this in mind, we provide this contact channel for customers then we will be resolved and feedback as soon as possible.

ด้วยมาตรฐานการบริการที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าสูงสุด และได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ สามารถสอบถาม แจ้งคำแนะนำ หรือร้องเรียนผ่านการบริการฮอตไลน์นี้ ทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไข และแจ้งกลับโดยด่วน

VINN Van Services (ศูนย์บริการเช่ารถตู้)
VINN Hotline

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region)

4 ซอยสะแกงาม 50, แขวงแสมดำ, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150

Line : @vvipvans

WhatsApp. +66 98 841 8951

WeChat : vvipvans

Tel. 098-841-8951

Activities : https://vvipvans-bangkok-metropolitan-region.business.site/

Map : https://goo.gl/maps/haGJaFQRK9HAhiPb8

VINN Hotline

ชลบุรี (Chonburi)

789/59 ม. 3 ทางหลวงชนบท 3013 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

Line : 0882030487

WhatsApp. +66 88 203 0487

WeChat : 0882030487

Tel. 088-203-0487

Activities : https://vvipvans-chonburi.business.site

Map : https://goo.gl/maps/LvkKmbkQDWJbjSaH9

VINN Hotline

นครพนม (Nakhon Phanom)

6 หมู่ 4 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140

Line : 0898437915

WhatsApp. +66 98 263 4516

WeChat : 0982634516

Tel. 098-263-4516

Activities : https://vvipvans-nakhon-phanom.business.site

VINN Hotline

น่าน (Nan)

14 หมู่ 2 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

Line : 0861806311

WhatsApp.

WeChat :

Tel. 086-180-6311

Activities : https://vvipvans-nan.business.site/?m=true

Map : https://goo.gl/maps/G5xb3obHm4axSmVi9

VINN Hotline

สกลนคร (Sakon Nakhon)

515 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จ.สกลนคร 47000

Line : 0898437915

WhatsApp. +66 98 263 4516

WeChat : 0982634516

Tel. 098-263-4516

Activities : https://vvipvans-sakon-nakhon.business.site/

Map : https://goo.gl/maps/jaye89FrjVg2yLBJ7

VINN Hotline

อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani)

26 ม.2 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Line : bank3832

WhatsApp.

WeChat :

Tel. 061-941-5111

Activities : https://vvipvans-ubon-ratchathani.business.site/?m=true

Map : https://goo.gl/maps/roxBLHyoBYgBFKKfA

VINN Hotline

เชียงราย (Chiangrai)

43 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

Line : apirak.b

WhatsApp. +66 95 782 5165

WeChat :

Tel. 095-782-5165

Activities : https://vvipvans-chiangrai.business.site/

Map : https://goo.gl/maps/XcHpLd4WpazbSeEPA

VINN Hotline

เชียงใหม่ (Chiangmai)

99/103 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Line : 0882030487

WhatsApp. +66 88 203 0487

WeChat : 0882030487

Tel. 088-203-0487

Activities : https://vvipvans-chiangmai.business.site